Reading Time: 1 minuteA livello italiano, questo mese, segnalo: Storage for Virtual – Innovation Tour – Genova (21 gennaio)