Reading Time: < 1 minute A livello italiano, questo mese, segnalo: HPE Simplivity Tour – Napoli (23 gennaio) SID Roadshow – Reggio Emilia (25 gennaio), Torino (30 gennaio)